top of page

Dzień zero waste na obozach "Strefa Twórcza z Dawidem Kwiatkowskim"

W lipcu po raz pierwszy mieliśmy przyjemność współpracować z Biurem Turystyki Aktywnej KOMPAS oraz z piosenkarzem Dawidem Kwiatkowskim w ramach obozów dla młodzieży "Strefa Twórcza". Obozy odbywają się już od kilku lat. Podczas obozów uczestnicy rozwijają swoje umiejętności w dziedzinach takich jak taniec, śpiew, aktorstwo czy dziennikarstwo. Pojawiają się też dni z zajęciami specjalnymi - np. dzień sportowy czy dzień zero waste, do którego przeprowadzenia zostaliśmy zaproszeni w ramach pierwszego i drugiego turnusu.


Dzień zero waste oznaczał zajęcia od godz. 10 do godz.18, na które składał się wykład, dwie sesje pracy warsztatowej w grupach oraz finalna prezentacja rezultatów pracy wszystkich grup.


Wykład "Zakończmy epokę śmiecenia i marnowania"


Podczas wykładu przedstawione zostały współczesne problemy dotyczące odpadów, jak i szerszy kontekst dotyczący największych obecnych wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym, a więc kryzysu klimatycznego oraz utraty bioróżnorodności. Uczestnicy poznali koncepcję zero waste oraz przykłady zastosowania jej w praktyce - zarówno przez osoby prywatne jak i firmy. Poruszyliśmy też ważną kwestię odpowiedzialności różnych interesariuszy - społeczeństwa, rządu, korporacji.


W części warsztatowej uczestnicy podzieleni na grupy pracowali nad diagnozą problemów oraz propozycją rozwiązań w kategoriach wylosowanych spośród: Obóz, Szkoła, Dom, Podróżowanie. Zgodnie z trzecią zasadą zero waste: Używaj ponownie (reuse), papier, który wykorzystywaliśmy podczas warsztatów, to były pozyskane z Teatru Muzycznego w Gdyni stare, niepotrzebne już plakaty. Nam sprawdziły się świetnie - niezadrukowane strony posłużyły na nasze plakaty!


Praca w grupach podczas sesji warsztatowych.


Na obydwóch turnusach finalne prezentacje rezultatów pracy w grupach były bardzo różnorodne zarówno od strony formy jak i treści. Emocji uczestnikom dodawała obecność Dawida Kwiatkowskiego podczas prezentacji. Były pokazy taneczne, odegrane scenki, plakaty, rap na temat odpadów czy piosenka o problemach dot.środowiska, która wykonana została z towarzyszeniem ukulele! Strasznie żałujemy, że nie ma żadnych nagrań, bo teksty były świetne!


Mamy nadzieję, że Dzień Zero Waste dostarczył wiedzy i inspiracji do dalszych działań zarówno uczestnikom Strefy Twórczej, jak i organizatorom oraz Dawidowi!

23 wyświetlenia0 komentarzy

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page