top of page

Warsztat "Mozaika klimatyczna" - złożony temat w przystępny sposób!

Zmiany klimatu to jeden z największych problemów współczesnego świata. Ważne jest zrozumienie złożonego łańcucha przyczynowo-skutkowego dotyczącego kryzysu klimatycznego. Mamy na to sposób - interaktywny warsztat Mozaika klimatyczna! Warsztat trwa 3 godziny i prowadzony jest online na platformach Zoom i Mural (zapewniamy dostęp, nie jest wymagana wcześniejsza znajomość tych narzędzi). Mozaika Klimatyczna kładzie szczególny nacisk na zaangażowanie uczestników oraz ich współpracę.PROBLEM

Na skutek działań człowieka, klimat ociepla się w tempie szybszym niż kiedykolwiek, co niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji, które odczuwamy już dzisiaj, a które znacząco się nasilą jeśli nie zmienimy radykalnie tego jak jako ludzkość funkcjonujemy na naszej planecie. Skutki tak szybko ocieplającego się klimatu to między innymi susze i pustynnienie w pewnych rejonach świata, ale również powodzie i nasilające się ekstremalne warunki pogodowe (huragany, tajfuny) w innych rejonach. Poprzez topnienie lodowców i lądolodów, stale podnosi się poziom oceanów zagrażając obszarom przybrzeżnym.


Wszystkie te negatywne efekty zmian klimatu, przyczyniają się do strat w rolnictwie i produkcji żywności jak i do redukcji terenów nadających się do zamieszkania. Wzrastają też ryzyka dotyczące zdrowia publicznego. Według naukowców, zostało nam 10 lat aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i zatrzymać wyżej wymienione negatywne skutki zmian klimatu.


Musimy całkowicie zmienić podejście do gospodarki, produkcji, konsumpcji, przemieszczania się. Ta zmiana potrzebna jest na wielu poziomach naszego życia i dotyczy nas wszystkich. Dlatego tak ważne jest aby zrozumieć czym jest globalne ocieplenie i idące za nim zmiany klimatu i dlaczego jest to dla nas tak dużym zagrożeniem.


JEDYNY TAKI WARSZTAT

Warsztat “Mozaika klimatyczna” (Climate Collage) pozwala zrozumieć zjawisko zmian klimatu i jego konsekwencje. Warsztat został stworzony przez francuskiego inżyniera i wykładowcę Cédrica Ringenbacha, założyciela stowarzyszenia La Fresque du Climat (Mozaika Klimatyczna). Wszystkie materiały używane podczas warsztatu cechuje najwyższy poziom rzetelności od strony naukowej, gdyż materiały te bazują na raportach IPCC - Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, powołanego przez ONZ.Warsztat prowadzony jest przez moderatora i polega na współpracy uczestników przy ułożeniu i omówieniu kilku serii kart, wykładanych przez moderatora w kolejnych częściach warsztatu. Z każdej karty uczestnicy dowiadują się dalszych informacji i wspólnie układają karty (łącznie 42) w mozaikę ilustrującą przyczyny i skutki zmian klimatu.Od marca 2021 warsztat Mozaika Klimatyczna jest w naszej ofercie! Zarówno Emilia Jankowska jak i Anna Desogus przeszły w ubiegłym roku szkolenie animatorów Climate Collage. W marcu Emilia poprowadzi 4 warsztaty on-line w języku angielskim dla studentów California State University Monterey Bay. Już niedługo rozpocznamy także prowadzenie warsztatów w języku polskim. Zainteresowane osoby czy organiacje zachęcamy do kontaktu!285 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page